איתן כבל | N12 | 27.3.2003: "הימים האחרונים, כולל הלילה, ייזכרו כימים שחורים, שתחילתם בתקווה וסופם באכזבה מלאה ובעוד יותר דאגה. החברה הישראלית בימים הקשים הללו נחלקת לשלוש קבוצות: האחת שרוצה מהפכה בכל מחיר, השנייה שרוצה להוביל לבחירות בכל מחיר והשלישית, שאין לה רועה ומורכבת מהרוב המכריע של החברה הישראלית. ברוב הזה אין שמאל ואין ימין, יש רק ישראלים מודאגים שכל מבוקשם הוא שמירה על ישראל יהודית, דמוקרטית וליברלית חיה ומתפקדת. הם מבינים שאנחנו כבר באירוע אחר לגמרי, בשבר עמוק ונוראי שהתפרץ ושעלול להביא את הקץ עלינו כעם במדינתו".